Kablosuz kesintisiz dolaşım (Wi-Fi seamless roaming)

KeeneticOS 2.13 ve üzeri işletim sisteminde, Keenetic router cihazlar IEEE 802.11k, 802.11r ve 802.11v (KeeneticOS 2.15 ve üzeri) standartlarını destekleyerek sunulmaktadır. Bu mekanizma ve protokollerin tamamına 'Kesintisiz (Seamless) Wi-Fi roaming' adı verilmektedir ve istemci cihazların access pointler arasında hızlıca geçiş yapabilmelerine olanak tanır. Sıradan router cihazlarda istemcilerin bir AP'den diğerine geçmesi genel olarak 5 sn. sürmektedir. 802.11k, 802.11r ve 802.11v standartları sayesinde bu süre 100 ms. (milisaniye) seviyesine düşmektedir. Bu özellik sayesinde kablosuz DECT telefonlarında kullandığınız bağlantının ve görüşmenin kalitesi yükselir. Bahsedilen standartlar, birbirinden bağımsız çalışan 3 farklı işlevi yerine getirir. Bu işlevlerin her biri, Wi-Fi kesintisiz dolaşım performansını artırıyor.

Wi-Fi dolaşım işlevi, birkaç bağımsız erişim noktasının oluşturduğu kapsama alanı içindeki hareketleri sırasında mobil kullanıcıların Wi-Fi ağına (akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar) kalıcı bir bağlantı sağlar. Kapsama alanında hareket ederken, mobil cihazlar bağlantı kalitesine, ağdaki yük dağılımına ve diğer etkenlere göre bağımsız olarak en uygun access point noktasını seçer. Bu özellik, özellikle IP telefon kullanımında çok önemlidir.

roaming-s.png

Örneğin, iki farklı Keenetic cihazın birinin temel router modda diğerinin ise 'Access point' ya da 'Tekrarlayıcı (Repeater)' modunda çalıştığını varsayalım. Eğer cihazlarda Wi-Fi roaming özelliği aktif hale getirilmişse, ofiste ya da evinizde mobil cihazınızla bir noktadan diğerine geçiş yaptığınızda, access pointler arasındaki hızlandırılmış tekrar bağlanma protokolü devreye girer.

NOTE: Önemli! Kesintisiz Wi-Fi dolaşımını Keenetic'te akftif hale getirmek için ne yapmalısınız?:

1. IEEE 802.11k/r standartlarını destekleyen model (KeeneticOS 2.13 ve üzeri işletim sistemine sahip tüm modeller). 802.11v destekleyen, KeeneticOS 2.15 ve üzeri sürüm yüklü model.

2. Mobil cihazınızın da IEEE 802.11k/r/v standartlarını destekliyor olması gerekir. Daha detaylı bilgi için istemci cihazınızın (Laptop, DECT telefon ya da akıllı telefon) üreticisine başvurun.

3. Tüm Keenetic cihazlar aynı LAN segmentine ait olmalı.

4. Tüm cihazlarda LAN segmenti için aynı mobility domain ID ve anahtar seçilmeli.

Keenetic-WiFi-roaming-domain-id.gif


5. Roaming özelliği 'Router', 'Access point', 'Tekrarlayıcı' modundaki tüm cihazlarda çalışır. Roaming aynı cihaz üzerinde 2.4 GHz ve 5 GHz ağları arasında da çalışmaktadır.

6. Tüm access pointlerdeki SSID'ler aynı olmalıdır.

Şimdi seamless Wi-Fi roaming özelliğinin nasıl çalıştığına detaylıca bakalım:

802.11k - access pointler arasında hızlı geçiş yapmak isteyen cihazları desteklemek için yakındaki access pointlerde hızlı arama yapılması gerekir. Access pointe ilk defa bağlandığınızda, istemci access pointten 802.11k protokolü ile ilgili bilgi alır, ardından bağlantı için eğer istemci de destekliyorsa istemci cihaz, komşu access pointlerin bir listesini almak için access pointe bir istek gönderir.

Eğer mevcut access point ile olan bağlantı zayıflamaya başlarsa, istemci cihaz listeden access point arar (sadece geçerli olan kanallarda). Geçiş tamamlandıktan sonra istemci cihaz, komşu access pointlerin listesini almak ve listeyi güncellemek için yeni access point cihaza tekrar istek gönderir. İstemci cihaz komşu access pointler ve sinyal seviyeleri ile ilgili bilgiyi alır. Aldığı bu bilgiye göre hangi access pointe ve hangi kanaldan bağlanması gerektiğine karar verir. Ancak, tüm radyo ortamını taramaması gerekir. İstemci cihaz, tüm radyo ortamını taraması gerekirse, daha fazla gecikmelere neden olur. En iyi duruma access point listesinin kullanılması, radyo ortamının tarama süresini önemli ölçüde azaltır.

802.11r - bu protokol tüm access point cihazların şifreleme anahtarlarını saklar. Aynı zamanda Hızlı Geçiş (FT (Fast Transition)) olarak da adlandırılır. İstemci cihaz yeni access point noktasına geçtiğinde, şifreleme anahtarlarının tekrar girilmesine gerek yoktur. Bu standart iki farklı FT (hızlı geçiş) moduna sahiptir - Over the Air (OTA) ve Over the DS (OTD). OTA - istemci cihaz, bağlanmak istediği access point ile havadan iletişim kurar. Bu özellik Keenetic cihazında sürekli aktiftir ve devre dışı bırakılamaz.

OTD - istemci cihaz, şu anda bağlı olduğu access point üzerinden geçiş başlamadan önce bağlanmak istediği access point ile iletişim kurar. 11r protokolünün önceki versiyonlarında ve iOS işletim sistemine sahip iPhone 4S gibi bazı eski telefonlarda yalnızca Over the DS modu destekleniyordu. Bu özelliği dilerseniz web arayüzden aktif hale getirebilirsiniz.

İki özellik de aktif hale getirildiğinde (Over the DS elle aktifleştirilirken, Over the Air varsayılan olarak aktif şekilde gelmektedir), istemci cihaz hangisini kendi başına kullanacağını seçer. Modern akıllı telefonlar genellikle Over the Air özelliğini destekler ve bu mod dolaşım için akıllı telefonlar tarafından seçilmektedir.

FT (hızlı geçiş) ayarları için kullanıcı bu ayarları manuel olarak yapılandırmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta, tüm cihazlarda aynı yerel ağ segmenti için aynı mobility ID ve anahtarın belirlenmesi ve ayarlanmasıdır. FT mod aktif hale getirildikten sonra, DECT telefonlardaki ses görüşmelerinde kısa bir duraksama anı yaşansa bile görüşmeniz tamamen kesilmeyecektir.

802.11v - bu protokol, istemci cihazın bir çift-bant routerdaki en uygun bitişik alana geçmesini önerir. Örneğin, istemci cihazın 5 GHz aralığındaki RSSI seviyesi düşük olduğunda, istemci cihaza bitişik aralığa (2.4 GHz) geçmesi konusunda bir öneri gönderilir. Benzer şekilde, 5 GHz’deki RSSI daha iyi olduğunda, istemci cihaza bu aralığa geçmesi önerilir. İstemcinin geçişle ilgili bu kararı cihaza bırakılmıştır. 802.11v protokolü Bant Yönlendirme (Band Steering) ayarlarıyla birlikte gerçekleşir. Eğer istemci cihaz 802.11v protokolünü destekliyorsa, uygun aralığa geçişle ilgili bu öneri istemciye sunulur. Eğer istemci cihaz 802.11v protokolünü desteklemiyorsa, geçiş için Bant Yönlendirme (Band Steering) sunulur. 

Access pointler arasında ne zaman geçiş yapılacağı istemci cihazın ( akıllı telefon, tablet, tablet v.b.) kendisi tarafından belirlenir. Her mobil cihaz üreticisi, bir access pointten diğerine geçişin başlatılması için kriterlerini kendisi belirler. Genellikle bu kriterler düşük RSSI seviyesi olabileceği gibi access pointte bulunan yük, veri transfer hızı v.b. olabilir.

Seamless roaming (802.11k/r/v) ile ilgili ayarları Keenetic cihazınızın web arayüznde 'Ev ağı' sayfasındaki "Kablosuz cihazlar için Roaming (Dolaşım)" kısmından yapılandırabilirsiniz. Fakat, bundan önce ilk olarak bu segment için en azından bir kablosuz ağı aktif hale getirmelisiniz. Fast Transition (802.11r) (Hızlı Geçiş) korumasız ya da WPA2-PSK protokolü ile korunan kablosuz ağlarda kullanılabilir. Çift-bantlı cihazlarda (2.4 ve 5 GHz) 802.11r özelliğini aktif hale getirebilmek için yalnızca bir adet kablosuz ağ oluşturmalı bu ağ için şifreler ve çalışma takvimleri aynı olmalıdır. 

roam01-en.png

Fast transition (hızlı geçiş) için menüden: 'Hem 2.4 GHz hem de 5 GHz kablosuz ağ için etkin','Sadece 2.4 GHz kablosuz ağ için etkin', 'Sadece 5 GHz kablosuz ağ için etkin' ya da 'Devre dışı' seçeneklerinden birini seçin.

802.11r özelliğini aktif hale getirdikten sonra, 'Mobility domain ID' ve 'Mobility domain anahtarı' kısımlarını doldurun. İlgili değerler ağdaki tüm cihazlarda aynı olmalıdır.

Varsayılan olarak, 'Dağıtım Ağı üzerinden hızlı geçiş- Allow FT over the DS' modu devre dışı bırakılmıştır. Roaming özelliğinin daha eski model cihazlarını da kapsamasını istiyorsanız bu özelliği aktif hale getirin. Örneğin, daha eski iPhone modelleri gibi. 

'Yakındaki erişim noktalarını (AP) hızlı arama (802.11k) - Radio Resource & BSS Transition Management (802.11k/v)' özelliğini aktif hale getirin. İstemci cihazların komşu access pointler ve sinyal seviyeleri hakkında bilgi iletmesine izin verecektir. 802.11v protokolü Bant Yönlendirme (Band Steering) özelliği ile birlikte çalışır. 802.11v özelliğini kullanmak için Bant Yönlendirme (Band Steering) özelliğini aktif hale getirin. 

'Cihaz listesi' sayfasında istemci cihazların yanında bulunan 'Bağlantı' sütununda cihazın desteklediği protokoller görülebilir.

802.11k/r/v dolaşım özellikleri etkinleştirilmelidir. Aksi takdirde, cihaz özelliklerinde görünmezler.

Keenetic-WiFi-roaming-1.gif

Seamless roaming ile ilgili destekleri ve performansı sistem log (olay günlüğü) kısmından da inceleyebilirsiniz. Örneğin:

WifiMaster1/AccessPoint1: (MT76x2) STA(6c:4d:73:ce:05:02) had associated successfully (FT mode)

 

wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT76x2) STA(3c:77:e6:e3:74:bf) had re-associated successfully
wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT76x2) STA(3c:77:e6:e3:74:bf) had re-associated successfully (FT mode)

 

bndstrg: band steering: (1) send BTM request to ec:ad:b8:80:c8:21 for roam to 5GHz band 
bndstrg: band steering: WNM client ec:ad:b8:80:c8:21 accepted 5GHz band
wmond: WifiMaster1/AccessPoint0: (MT7615) STA(ec:ad:b8:80:c8:21) FT authenticated successfully.
wmond: WifiMaster1/AccessPoint0: (MT7615) STA(ec:ad:b8:80:c8:21) had re-associated successfully (FT mode).

 

NOTE: Önemli! Eğer tekrarlayıcı modda çalışan access point cihazda MAC tekrarlayıcı aktif hale getirilmişse Roaming özellikleri düzgün çalışmayabilir. Bu özellik şimdilik mimari sınırlamadır. Gelecekte bu kısıtlamanın kaldırılacaktır.

 

Bu makale yardımcı oldu mu?

132 kişi içerisinden 124 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü

Başka sorularınız var mı? Bir talep gönder

Yorumlar

0 yorum

Yorum yazmak için lütfen oturum açın: oturum aç.