ADSL hattı parametreleri

 Web arayüzünde Sistem gösterge panelinde bulunan Keenetic Extra ve Omni DSL modellerinde ADSL bağlantı durumunu, mevcut parametreleri görebilir ve ilk tanıları gerçekleştirebilirsiniz. Bağlantıyla ilgili ek bilgileri görüntülemek için ‘Daha fazla göster’e tıklayın. 

1.jpg

Kurulan ADSL bağlantısının başlıca teknik özellikleri ‘Standart’, ‘Hız’, ‘Gürültü Seviyesi’, ‘Sinyal gücü seviyesi’ ve ‘Sinyal zayıflaması’ parametrelerinde mevcuttur. Belirtilen parametrelerin açıklamaları ve ADSL teknolojisinin (kiralanan hat) kullanıldığı fiziksel iletişim kanallarının özellikleri aşağıdaki gibidir.

Standart — ADSL-switch bağlantısının kurulduğu ADSL standardıdır. Keenetic Extra ve Omni DSL, aşağıdaki ITU-T ADSL standartlarını desteklemektedir:

 • 992.1 ADSL (G.dmt);
 • 992.2 ADSL Lite (G.lite);
 • 992.3/4 ADSL2;
 • 992.5 ADSL2+ (Ek M modu desteği dahil).

Hız — DSL-switch bağlantısının kanal hızını gösterir. İki tür hız görüntülenir. Birinci rakam, alım başına hızı -istemciye giden (karşıdan yüklenen) – gösterir. İkinci rakam ise iletim başına hızı -istemciden gelen (karşıya yüklenen)- gösterir.

Standarda göre teorik olarak elde edilebilen maksimum kanal hızı (Mbit/s olarak istemciye giden/istemciden gelen) şu şekildedir:

 • dmt: 8/1;
 • lite: 1.5/0.5;
 • ADSL2: 12/1;
 • ADSL2+: 24/1; Ek M modu, istemciden gelen veri aktarım hızını 1’den 3.5 Mbit/s’ye yükseltmeye olanak tanır.

ADSL hızı başlıklı yazıdan ayrıntılı bilgi edinilebilir.

Gürültü sınırı (Sinyal-gürültü oranı olarak da bilinir. Kısa adı SNR) — hattın kalitesini ölçmek için kullanılır, sinyal seviyesinin gürültü sınırının üzerinde olduğu minimum sınırı tanımlar. Veri aktarımında gürültü direnci limit değeri 6 dB’dir. Bu değerin altında ADSL bağlantısı garanti edilememektedir. Gürültü direnci 6 dB’nin altındaysa iletişim sıklıkla kesintiye uğrayabilir.

Gürültü direnci 10 dB’nin üzerindeyse hattın veri aktarım parametreleri iyi durumda demektir. Değer ne kadar yüksekse hat kalitesi o kadar iyidir. ‘Gürültü sınırı’ değeri 6 dB ve üzeri olmalıdır. Daha kısa ağlarda bu değer 30 dB’ye kadar çıkabilmektedir. ‘Gürültü sınırı’ alanında iki değer gösterilir. Birinci rakam aboneye giden yönü (downstream), ikinci rakam ise aboneden gelen yönü (upstream) gösterir.

'Gürültü sınırı' parametre değeri [dB]:

 • 6 dB’ye kadar ise bağlantı kötüdür, senkronizasyon sorunları yaşanır;
 • 7 dB ila 10 dB ise bağlantı kurulamayabilir;
 • 11 dB ila 20 dB ise bağlantı iyi durumdadır, senkronizasyon sorunu yaşanmaz:
 • 21 dB ila 28 dB ise bağlantı gayet iyi durumdadır.
 • 29 dB ve üzerindeyse bağlantı kusursuzdur.

ADSL-modemi DSL-svice bağlarken gürültü sınırı, bağlantı hızı ve hat uzunluğu parametreleri arasındaki ilişki aşağıdaki şekildedir:

 • Gürültü hızı sabitse, hat uzunluğu arttıkça bağlantı hızı azalır, hat uzunluğu azaldıkça bağlantı hızı artar.
 • Hat uzunluğu sabitse, hız arttıkça gürültü sınırı azalır, hız azaldıkça gürültü sınırı artar.
 • Bağlantı hızı sabitse, gürültü sınırını artırmak için hat uzunluğu daha kısa olmalıdır.

Sinyal gücü seviyesi (Çıkış Gücü olarak da bilir) — modemin DSL-sviç ile senkronizasyonu anındaki sinyal çıkış gücünü gösterir. Veri gönderirken çıkış gücü genellikle 10 dBm civarıdır. Bu değer güçteki sinyal kaydı sebebiyle daha düşük olabilmektedir.

Zayıf sinyal — modemin DSL-sviç ile senkronizasyonu anında hattaki sinyal zayıflığını gösterir (bu parametre 45 dB’nin altında olmalıdır). Sinyalin zayıf oluşu, ADSL modem ile DSL sviç arasındaki kablonun uzunluğuna bağlıdır. Bu parametre değeri büyüdükçe hattın kalitesi azalır, dolayısıyla buna bağlı olarak veri transfer/alım hızı düşer. İdeal değerler 5 ve 30 dB (mükemmel veya çok iyi) arasında olmalıdır. Bu değerin 45 dB veya daha fazla olması hattın ADSL kullanıma uygun olmadığını gösterir.

‘Zayıf sinyal’ alanında iki değer gösterilir. Birinci rakam aboneye giden yönü (downstream), ikinci rakam ise aboneden gelen yönü (upstream) gösterir.

'Zayıf sinyal' parametre değeri [dB]:

 • 20 dB’ye kadar ise kusursuzdur.
 • 20 dB ila 40 dB arasındaysa — stabildir.
 • 40 dB ila 50 dB arasındaysa— olası kesintiler yaşanabilir;
 • 50 dB ila 60 dB arasındaysa — belirli aralıklarla senkronizasyon sorunu yaşanabilir.
 • 60 dB ve üzerindeyse cihaz çalışmayacaktır.

ADSL bağlantısı zayıf ise fiziksel link sorununu çözmek için İnternet servis Sağlayıcınızla görüşün.

ADSL hattının özellikleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki kaynaklardan ulaşılabilir:

 

Bu makale yardımcı oldu mu?

134 kişi içerisinden 128 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü